Archives for: "September 2009"

b2evolution + utf-8 howto на български

Posted on Sep 28, 2009 by in Нет!
За да стане възможно в b2evolution да се пише на кирилица и на български минимално необходимото което трябва да се изпълни е да се настрои b2evolution да ползва utf-8. Като е необходимо да се изпълнят няколко неща в процеса на инсталация. Това което ще… more »
Leave a comment »