ze blog

By djendo

Posted on Oct 24, 2006 by in Нет!

Обновяването до версия 1.8.2 мина съвсем безболезнено (много задобрявам на ъпдейти). или поне изглежда няма проблеми.
Mногострадалният ми превод е на 88% и някой ден ще бъде съвсем публичен. само да си го потествам още малко, че пиша с много правописни грешки.
Започвам да си правя custom skin (леле как ми се губят думи) отново.

This entry was posted by and is filed under Нет!.

No feedback yet


Form is loading...