Your Site Name :: Your slogan here

By djendo

Posted on Jun 6, 2004 by in Нет!

зяпах някакъв сайт на някво събрание ли беше конкурс ли (допреди няколко часа дифейснат). и като го видях горния title се зачудих това пародия на уеб ли е или порнография. и що тез хора така през просото. ама като видях в сорса това:

<meta name="generator" content="PostNuke 0.7.2.6-Phoenix - http://postnuke.com" >


ми стана смешно. но разбрах важната истина това са хората чиято дейност според тях самите включва :

сертифициране на web-компании, произвеждащи web-продукти;


евала сертификатори машала. не е драма това, минало е отатък драмата, това направо си е комедия.

This entry was posted by and is filed under Нет!.

No feedback yet


Form is loading...